Tin tức & Truyền thông

Xuất siêu hơn 9 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022
Nguyễn Kim Tuyến
01.Th11.22
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỷ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỷ USD… Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa […]
Quý 1/2022: Ngành thép tăng trưởng tích cực
19

04 2022