Hành trình phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Địa chỉ:  Thiên Nam Building, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh City.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/11/2000.

Vốn điều lệ: 495.762.640.000 VND.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN