Còn hơn 29.519 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Còn hơn 29.519 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn 29.519,5 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 4,18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước còn 27.893,3 tỷ đồng; vốn ngoài nước còn 1.621,2 tỷ đồng.

335255-ty-dong-von-dau-tu-cong-chua-duoc-phan-bo

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam