Thế giới mở cửa sống chung với COVID, chấp nhận đi trên dây, đùa với lửa

Thế giới mở cửa sống chung với COVID, chấp nhận đi trên dây, đùa với lửa

Sự xuất hiện của biến thể Delta đã khiến cuộc chiến chống COVID-19 trên thế giới bước sang giai đoạn mới, thay vì tìm kiếm mục tiêu "zero-COVID" như trước đây, các quốc gia đang học cách "sống chung với virus".

Sau khoảng thời gian dài phong toả, giãn cách, những cụm từ như “mở cửa”, “thẻ xanh COVID”, “khôi phục kinh tế” dường như đang chiếm sóng trên các bản tin về kinh tế toàn cầu.