XUẤT KHẨU THÉP XÂY DỰNG THÁNG 5 TĂNG MẠNH GẦN 50%

XUẤT KHẨU THÉP XÂY DỰNG THÁNG 5 TĂNG MẠNH GẦN 50%

Bán hàng thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 17% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thép trong tháng 5 đạt gần 260 nghìn tấn, tăng 49% so với tháng 4 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 5 đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 10% so với tháng 4 và giảm 18% so với cùng kỳ 2021.

Bán hàng thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 17% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thép trong tháng 5 đạt gần 260 nghìn tấn, tăng mạnh 49% so với tháng 4 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 5 tháng, sản lượng thép xây dựng đạt gần 5,7 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép xây dựng đạt 5,5 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó sản lượng xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn, tăng 65%, chiếm 20% tổng lượng bán hàng.

(Số liệu: VSA, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát thông tin trong tháng 5, bán hàng thép xây dựng của doanh nghiệp này đạt 393 nghìn tấn, tăng 32% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xuất khẩu thép xây dựng đạt 167 nghìn tấn, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ và đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của tập đoàn.

Trước khi hồi phục trong tháng 5, tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát đã giảm sâu trong tháng 4, nguyên nhân là các đại lý vẫn còn tồn kho nhiều. 

Lũy kế 5 tháng, bán hàng thép xây dựng của Hòa Phát đạt gần 2 triệu tấn, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021. Dù tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát tăng, thị phần của doanh nghiệp này trong tổng bán hàng lại giảm từ 35,9% trong tháng 4 xuống còn 35,7% trong tháng 5.

 

Nguồn: Vietnambiz