Hệ thống Cao tốc Bắc – Nam trong năm 2023

Hệ thống Cao tốc Bắc – Nam trong năm 2023

Đến cuối tháng 6/2023, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 là khoảng 608km trên tổng số 721km

Năm 2023, số vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 là khoảng 14.865 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2023, trong tổng số 721km chiều dài toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 3, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoản 608km.

toan-canh-he-thong-cao-toc-bac-nam
ke-hoach-hoan-thien-he-thong-cao-toc

Tính đến cuối tháng 6/2023, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Dự án Cao tốc Bắc – Nam khoảng 608km trên tổng số 721km chiều dài toàn tuyến.

Tuy nhiên, diện tích mặt bằng thi công có thể chỉ đạt được hơn 523km (khoảng 72,5%).

Trong năm 2023, số vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 khoảng 14.865 tỷ đồng./.

Theo Vietnamplus