Thiên Nam (TNA) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Thiên Nam (TNA) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Ngày 21/8 tới đây CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã CK: TNA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành hơn 5,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 52 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của công ty.

 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2020 Thiên Nam Group

Kết quả kinh doanh năm 2019, Thiên Nam đạt doanh thu thuần 4.632,3 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 168,9 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 168,9% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo đó công ty thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%, bao gồm 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Trước đó hồi đầu tháng 4 vừa qua TNA cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tính cả đợt này cổ đông của TNA sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu cho năm 2019, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Thiên Nam (TNA) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Mới đây TNA vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.368,7 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ; tuy nhiên do gánh nặng chi phí tăng cao nên LNTT giảm gần 40% xuống đạt 18,1 tỷ đồng. Theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm TNA đã hoàn thành được 45% mục tiêu doanh thu và mới hoàn thành được 20,6% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, sau đợt giảm sâu hồi cuối đầu tháng 4 vừa qua, cổ phiếu TNA đã phục hồi, hiện đang giao dịch quanh mức 16.700 đồng/cp, tăng gần 28% trong hơn 4 tháng, tuy nhiên vẫn giảm 23% so với hồi đầu năm.

Theo Nhịp sống kinh tế