Trị giá xuất nhập khẩu đạt trên 306 tỷ USD, khu vực FDI vẫn chiếm ưu thế

Trị giá xuất nhập khẩu đạt trên 306 tỷ USD, khu vực FDI vẫn chiếm ưu thế

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 153,3 tỷ USD; trị giá nhập khẩu đạt 152,86 tỷ USD. Cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 446 triệu USD...

Tổng trị giá xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 306,16 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 5/2022 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2022) tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 35,17 tỷ USD, tăng 24,2% (tương ứng tăng 6,86 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2022. 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 306,16 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 42,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 211,43 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,95 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 94,73 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 14,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 5/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 862 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại thặng dư 446 triệu USD.

Cụ thể về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 5/2022 đạt 18,02 tỷ USD, tăng 40,9% (tương ứng tăng 5,23 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,23 tỷ USD (tương ứng tăng 68%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 628 triệu USD (tương ứng tăng 42,2%); hàng dệt may tăng 493 triệu USD (tương ứng tăng 37,5%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 425 triệu USD (tương ứng tăng 22,9%); giày dép các loại tăng 384 triệu USD (tương ứng tăng 44,4%)…

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 153,3 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 21,9 tỷ USD) so với  cùng kỳ năm 2021.

 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2022 đạt gần 13,2 tỷ USD, tăng 42,7% (tương ứng tăng 3,94 tỷ USD) so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 5/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 112 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 14,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2022 đạt 17,16 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 1,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu tăng so với kỳ 1 tháng 5/2022 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 349 triệu USD (tương ứng tăng 10,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 267 triệu USD (tương ứng tăng 14,3%); kim loại thường khác tăng 167 triệu USD (tương ứng tăng 42,3%); hóa chất tăng 134 triệu USD (tương ứng tăng 34,6%)…

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 152,86 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 20,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,7 tỷ USD, tăng 9,7% (tương ứng tăng 948 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2022.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 99,4 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 13,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

 

Nguồn: VnEconomy