HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2019, THIÊN NAM GROUP VẪN THẬN TRỌNG LẬP KẾ HOẠCH ỨNG BIẾN NĂM 2020

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2019, THIÊN NAM GROUP VẪN THẬN TRỌNG LẬP KẾ HOẠCH ỨNG BIẾN NĂM 2020

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập khẩu Thiên Nam (Thiên Nam Group) đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2020 tại Khách sạn Rex nhằm báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020 và các tờ trình có liên quan đến hoạt động Thiên Nam Group.

Báo cáo trước đại hội, Ban Điều hành công ty đánh giá năm 2019 khép lại khá thành công với doanh thu hợp nhất đạt 4.772 tỷ đồng và 169 tỷ đồng lợi nhuận là cột mốc cao nhất trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển của Thiên Nam Group. Đó chính là thành quả mà Ban điều hành dưới sự định hướng của Hội đồng Quản trị, đã xác định rõ các cơ hội và thách thức, mạnh dạn đưa ra các giải pháp, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực phát triển mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới công ty.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2020 Thiên Nam Group

Thiên Nam Group cũng đã mạnh dạn tái cơ cấu bộ máy tổ chức, tăng cường tính chuyên nghiệp, năng động của khối kinh doanh sắt thép nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; tăng cường khai thác các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt; từng bước xây dựng mô hình tổ chức vận hành, chính sách và quy trình làm việc, bổ sung nhân lực, thay đổi nhận diện thương hiệu…, từng bước hoàn thiện mô hình Thiên Nam Group với công ty mẹ và các công ty con kinh doanh chuyên biệt từng ngành hàng khác nhau.

Trong năm 2019, Thiên Nam Group thực hiện doanh thu hợp nhất đạt 4,772 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt được 168.917 triệu đồng, trong đó, lợi nhuận thu về từ việc bán cổ phần Công ty SG268 là 119.160 triệu đồng. Đây là khoản lợi nhuận không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019, mà chỉ báo cáo số dự kiến hạch toán được từ Công ty liên kết SG268 từ 110 – 120 tỷ đồng khi trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nhờ vào nguồn lợi nhuận thu về từ việc tất toán khoản đầu tư tại Công ty SG268, biên lợi nhuận ròng (ROS) của Thiên Nam Group trong năm 2019 đạt 2,9% lớn hơn khá nhiều so với 2 năm gần đây.

Mặc dù năm 2019 là một năm diễn biến cực kỳ bất lợi đối với ngành thép, rất nhiều công ty cùng ngành ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên Thiên Nam Group vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh sắt thép có lợi nhuận và đạt được con số ấn tượng về lợi nhuận hợp nhất. Xét về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận của Công ty trong năm 2019 cao gấp hai lần kết quả thực hiện năm 2018, và là năm đạt được con số cao nhất trong quá trình hoạt động của công ty từ trước đến nay.

Đại hội cổ đông công ty Thiên Nam 2019

Đứng trước những khó khăn khó thể lường trước của năm 2020, Thiên Nam Group thận trọng xem xét và đánh giá lại toàn bộ kế hoạch phát triển và xác định các mục tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

  • Doanh thu hợp nhất: 5.258 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận trước thuế: 87,9 tỷ đồng

Để thực hiện được mục tiêu như trên trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang tuột dốc vì ảnh hưởng đại dịch Covid 19, Thiên Nam Group tiếp tục triển khai những giải pháp đang thực hiện hiệu quả như tăng cường khai thác các mặt hàng sắt thép có biên lợi nhuận tốt, tăng cường hoặt động xuất khẩu đến những thị trường đang khai thác tốt; giữ vững tốc độ khai thác văn phòng cho thuê; tiếp tục đầu tư vào các dự án mới đã được HĐQT thông qua và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các Công ty kinh doanh bất động sản có uy tín trên thị trường; gia tăng kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty con, tập trung nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh chính.

Cổ đông biểu quyết nội dung các tờ trình trong đại hội

Kết thúc chương trình, Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% các tờ trình như sau:

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu Công ty năm 2020.

Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tờ trình đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2020.

Tờ trình về việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Cty.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động trong đại hội: