Tuyển dụng

 

 

 

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN TRÂN QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP

 
Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên Nam như ngày hôm nay. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn có trách nhiệm và hoàn thành công việc bằng cái tâm đối với nghề, bằng chữ tín với khách hàng và hướng tới một cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn.

Vị trí tuyển dụng

01

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mức lương: Thỏa thuận | Hồ Chí Minh
HẾT HẠN: 30/06/2021
01

NHÂN VIÊN MUA HÀNG VÀ GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU

Mức lương: Thỏa thuận | Hồ Chí Minh
HẾT HẠN: 30/06/2021
03

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mức lương: Thỏa thuận | Hồ Chí Minh
HẾT HẠN: 30/06/2021
01

NHÂN VIÊN SALES ADMIN

Mức lương: Thỏa thuận | Hồ Chí Minh
HẾT HẠN: 30/06/2021