Tuyển dụng

 

 

 

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN TRÂN QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP

 
Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên Nam như ngày hôm nay. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn có trách nhiệm và hoàn thành công việc bằng cái tâm đối với nghề, bằng chữ tín với khách hàng và hướng tới một cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn.
Nhan su Thien Nam Group

Vị trí tuyển dụng

01

KẾ TOÁN TỔNG HỢP/KẾ TOÁN PHỤ TRÁCH

Mức lương: 14-15 triệu | Hồ Chí Minh
HẾT HẠN: