THƯ CẢM ƠN CỦA CT HĐQT THIÊN NAM GROUP

THƯ CẢM ƠN CỦA CT HĐQT THIÊN NAM GROUP

Chúng ta điều biết rằng hành trình nào cũng cần có những người bạn đồng hành cùng sẻ chia khó khăn, cùng kiến tạo giá trị, kiến tạo con đường và kiến tạo thành công dấu ấn của chính mình. Với Thiên Nam Group, chính những đối tác, những khách hàng và đội ngũ CBNV mới là nguồn lực lớn nhất, mạnh mẽ nhất, đưa thương hiệu Thiên Nam Group vững cánh bay vào những vùng trời mới.

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Quang Hòa