THỊ TRƯỜNG THÉP THÁNG 8: NHU CẦU THÉP DỰ KIẾN SẼ GIẢM CHẬM ĐỂ CÂN BẰNG VỚI MỨC GIÁ TĂNG CAO

THỊ TRƯỜNG THÉP THÁNG 8: NHU CẦU THÉP DỰ KIẾN SẼ GIẢM CHẬM ĐỂ CÂN BẰNG VỚI MỨC GIÁ TĂNG CAO

Nhu cầu thép được dự báo giảm và cuối cùng sẽ tự cân bằng cho sự gia tăng bất thường của giá cả. Tuy nhiên, đây sẽ là một mức điều chỉnh chậm thay vì giảm mạnh.

Theo Vietnambiz