Giới thiệu

Với mục tiêu phát triển kinh doanh đa ngành nghề, Thiên Nam Group đã và đang từng bước thực hiện bằng việc xây dựng hệ thống các Công ty thành viên và Công ty liên kết mạnh mẽ, mỗi đơn vị phát triển ngành nghề riêng, quản lý mỗi lĩnh vực khác nhau, tạo dựng hệ sinh thái đa dạng, bền vững.