about us

ORGANIZATIONAL CHART

BOARD OF DIRECTOR

Ong Nguyen Quang Hoa

Mr. Nguyen Quang Hoa 

Chairman of BoD

ba Tran Thi Hien

Ms. Tran Thi Hien

  Member of BoD

ong Nguyen Minh Thu

Mr. Nguyen Minh Thu

Member of BoD, GD

ba Nguyen Tran Thao Huong

Ms. Nguyen Tran Thao Huong

  Member of BoD

ong Ho Van Tuyen

Mr. Ho Van Tuyen

Member of BoD

BOARD OF MANAGEMENT

Ong Nguyen Quang Hoa

Mr. Nguyen Quang Hoa

Chairman of BoD

ong Nguyen Minh Thu

Mr. Nguyen Minh Thu

Deputy General Director