Group system

Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ với chất lượng cao, khẳng định uy tín của thương hiệu Thiên Nam trên thương trường. Đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Sự dấn thân thật sự và hết sức thật lòng của toàn thể đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp. Uy tín & chất lượng là các chuẩn mực hành xử xuyên suốt trong quá trình doanh thương để doanh nghiệp phát triển và trường tồn. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tạo nên sức mạnh, niềm tin của tập thể nội bộ doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu “thu hút người giỏi, gìn giữ người tài”, làm cho thương hiệu Thiên Nam có bản sắc riêng biệt.

TẦM NHÌN

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Thiên Nam Group đã xác định rõ ràng hướng đi và sứ mệnh của mình để xây dựng cộng đồng Doanh nghiệp ngày một phát triển hơn

SƠ ĐỒ Tập đoàn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

We supply wire rod steel, hot rolled steel sheet, high performance structural steel, section steel, pre-stressed steel, welding materials ...

Real estate business, office for lease, warehouse. Investing in upgrading the premises and office buildings to increase the value of exploitation, researching the market to co-invest in real estate projects with strategic partners. The office buildings are modernly designed with high-quality furniture, high aesthetic and convenient services that are suitable for a professional office environment.

Importing and distributing high-tech food products in Vietnam. Operational markets cover from North to South. dealing in exclusive products from reputable high-tech food manufacturers on all continents.

Distributor of reputable electronic products from the world's leading brands, supplying high-end apartment projects in the market

South Sky Kindergaten Bilingual Kindergarten - Unique School Applying Reggio Emilla's Educational Philosophy

Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên Nam như ngày hôm nay. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn có trách nhiệm và hoàn thành công việc bằng cái tâm đối với nghề, bằng chữ tín với khách hàng và hướng tới một cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn