Corporate resources

SẢI CÁNH RỘNG VƯƠN MÌNH RA BẦU TRỜI

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, Thiên Nam Group đang ngày càng khẳng định sự lớn mạnh của mình trong nhiều lĩnh vực. Mỗi dấu mốc phát triển của Thiên Nam đều là tiền đề và bước đệm vững chắc cho sự “tung cánh” vươn mình ra bầu trời lớn trong tương lai.

+ 160 nhân sự tài năng

Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên Nam như ngày hôm nay.

trình độ cao

Xây dựng môi trường làm việc, trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội cho người tài phát huy năng lực và thu hút nhân lực trình độ cao