Điều lệ của công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (THIÊN NAM GROUP) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.