Công đoàn cơ sở THIÊN NAM GROUP tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2022

Công đoàn cơ sở THIÊN NAM GROUP tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2022

Chiều ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thiên Nam Group đã tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2022 tại Tòa nhà Thiên Nam Building số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, quận 10, TP.HCM. Đến dự chương trình có Ông Vương Quang Diệu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thiên Nam Group cùng Cán bộ quản lý công ty và đại diện đoàn viên các tổ công đoàn.

Toàn cảnh hội nghị Người lao động năm 2022 của Thiên Nam Group

Tại Hội nghị, Bà Trịnh Lan Xuân – Chủ tịch Công đoàn Thiên Nam Group – đã trình bày các báo cáo trước Hội nghị về công tác thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đã ký năm 2019. Trong 03 năm thực hiện TƯLĐTT, công ty không phát sinh tranh chấp lao động, khiếu tố, khiếu nại giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các vấn đề có liên quan đến quyền lợi người lao động đều được thảo luận, bàn bạc giữa Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn thông qua Hội nghị người lao động và các buổi họp đối thoại định kỳ để từ đó cùng thống nhất thực hiện. Công ty đã chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nâng cao thu nhập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ốm đau, khó khăn, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Nhìn chung, các nội dung được ký kết giữa Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn đều được thực hiện chăm lo theo đúng với những điều khoản TƯLĐTT đã ký kết, thể hiện sự quan tâm của Hội đồng quản trị và Ban TGĐ Công ty đến quyền lợi người lao động, từ đó tạo động lực và niềm tin để người lao động yên tâm cống hiến và gắn bó làm việc với Công ty. Trong hội nghị, toàn thể đoàn viên công đoàn cũng đã tiến hành thảo luận nội dung Thỏa ước lao động tập thể năm 2022, góp ý hoàn chỉnh các điều khoản trong thỏa ước.

Hội nghị biểu quyết các nội dung trong TƯLĐTT năm 2022

Sau cùng, hội nghị đi đến thống nhất cao bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 có 08 chương 23 điều đã được bổ sung góp ý của người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trên tất cả các mặt như: việc làm, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động… Các quyền lợi khác có liên quan đến chế độ của người lao động được thực hiện theo luật lao động.